RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

List Prezesa Zarządu

  • 2-22

Szanowni Państwo,

oddajemy w Państwa ręce raport ESG Grupy Kapitałowej ENEA za 2022 rok. Prezentujemy w nim działania, które podejmujemy na rzecz minimalizowania wpływu naszej działalności na środowisko, jednocześnie zwiększając pozytywne oddziaływanie na otoczenie społeczne.

W wyniku zbrojnej napaści Rosji na Ukrainę doświadczamy globalnego kryzysu energetycznego, który bezpośrednio wpływa na sytuację polityczną, społeczną i gospodarczą. Tragiczne, wojenne wydarzenia są źródłem wielu wyzwań dla reprezentantów sektora energetycznego. Jednocześnie toczący się za naszą wschodnią granicą konflikt zbrojny wzmocnił naszą determinację, by poprzez zaangażowanie w transformację sektora energetycznego przeciwdziałać globalnemu kryzysowi oraz wzmacniać suwerenność i bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Droga do neutralności klimatycznej

Sytuacja międzynarodowa, nie tylko w wymiarze politycznym, ale także gospodarczym, sprawiła, że w 2022 roku nasze wysiłki w realizacji założeń ESG zyskały jeszcze mocniejszy i wyraźniejszy wymiar. Głównym punktem odniesienia jest Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej ENEA do 2030 r. z perspektywą 2040 r.”, która wpisuje się w założenia transformacji energetycznej Polski. Jej realizacja pozwoli nam na osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku, przy jednoczesnym stałym wzroście wartości przedsiębiorstwa.

Założenia Strategii potwierdzają, że idea zrównoważonego rozwoju znajduje praktyczne odzwierciedlenie we wszystkich naszych kluczowych działaniach biznesowych. Jesteśmy skoncentrowani na osiąganiu założonych celów ekonomicznych, ale odbywa się to z poszanowaniem środowiska i społeczeństwa. Ten model biznesowy jest źródłem korzyści dla naszych interesariuszy w obu tych sferach. Obok strategii naszym drogowskazem są Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ. W związku z profilem naszej działalności szczególnie istotny wkład wnosimy w Cel 7, 8 oraz 9 (Czysta i dostępna energia, Wzrost gospodarczy i godna praca, Innowacyjność, przemysł, infrastruktura). Konsekwentnie rozwijamy własne odnawialne źródła energii, m.in. farmy fotowoltaiczne w Likowie, Jastrowiu i Lubnie.

Jednocześnie wciąż prowadzimy kilkadziesiąt projektów, które w najbliższym czasie istotnie wzmocnią potencjał naszych OZE. Równolegle podejmujemy działania w kluczowym zadaniu krajowej energetyki, jakim jest budowa morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Moc zainstalowana w należących do nas odnawialnych źródłach energii na koniec 2022 roku wyniosła już 449 MW, a inwestycjom w nowe aktywa wytwórcze towarzyszyła intensywna realizacja programów rozbudowy i modernizacji sieci dystrybucyjnych, które warunkują długofalowy rozwój OZE. To niezbędne działania, których skalę i w ciągu najbliższych kilkunastu lat szacujemy na ponad 40 mld zł.

W 2022 roku z sukcesem przeprowadziliśmy proces podwyższenia kapitału, pozyskując ponad 750 mln zł na modernizację i budowę linii energetycznych. Warto podkreślić, że na początku 2022 roku uruchomiliśmy w Pile nowe, warte blisko 50 mln zł, źródło kogeneracyjne oparte o trzy silniki gazowe i kolektory słoneczne, którego działanie przekłada się na znaczną redukcję zużycia węgla w systemie ciepłowniczym. Na tym nie poprzestajemy. W najbliższych latach będziemy koncentrować się na inwestycjach w rozwój odnawialnych źródeł energii, jak również technologii zeroemisyjnych oraz na dalszej modernizacji i rozbudowie sieci dystrybucyjnej. Ale nie tylko.

Jedną ze strategicznych inwestycji Grupy ENEA w procesie racjonalnej transformacji naszego koncernu energetycznego jest budowa elektrowni gazowej w Kozienicach, która ma zastąpić znajdujące się tam wysłużone moce węglowe. Bloki gazowe są niskoemisyjnym źródłem energii wzmacniającym bezpieczeństwo energetyczne i wspierającym w fazie przejściowej wytwarzanie energii z OZE. Nowoczesne instalacje będą dysponować technologią H2 Ready, co oznacza możliwość współspalania tzw. zielonego wodoru. Jest to przyszłościowe rozwiązanie, które dzięki zastosowaniu ekologicznego paliwa przyszłości, jakim jest zielony wodór, pozwoli jeszcze bardziej ograniczyć emisyjność. Ponadto w ENEI widzimy przyszłość małych i mikro reaktorów jądrowych, które będą pracować w podstawie systemu elektroenergetycznego.

Biznes społecznie odpowiedzialny

Kryzys energetyczny, który został spowodowany między innymi wywołaną przez Rosję wojną, jest sytuacją bezprecedensową. W tym trudnym momencie naszym zadaniem jest przede wszystkim zabezpieczenie stabilnych dostaw energii do naszych odbiorców. Temu zadaniu sprostaliśmy w stu procentach. Jako firma odpowiedzialna społecznie wdrożyliśmy Rządową Tarczę Solidarnościową, której najważniejszym celem jest ochrona Polaków przed skutkami drastycznego wzrostu cen energii elektrycznej. Wszystko po to, by odbiorcy z grupy taryfowej G, a także samorządy, odbiorcy użyteczności publicznej oraz mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa nie odczuły skutków kryzysu energetycznego.

Ubiegły rok to również kontynuacja naszego zaangażowania w życie lokalnych społeczności. Jest to dla nas istotne w kontekście działań z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu, które od lat stanowią jeden z filarów działań naszej Grupy. Wspólnie z Fundacją ENEA zrealizowaliśmy projekty prospołeczne i wsparliśmy setki akcji, których inicjatorami były podmioty użyteczności publicznej działające w obszarach edukacji dzieci i młodzieży, promocji zdrowego trybu życia, ochrony zdrowia, kultury oraz rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Angażujemy się w rozwój polskiego sportu, zarówno wyczynowego, jak i powszechnego. W 2022 roku byliśmy sponsorem tytularnym drużyn siatkarskich, koszykarskich oraz wydarzeń sportowych takich jak np. ENEA Bydgoszcz Triathlon oraz ENEA IRONMAN Gdynia. Edukację sportową najmłodszych promowaliśmy w ramach projektu ENEA Akademia Sportu. Angażujemy się we wsparcie wioślarstwa, tenisa stołowego czy badmintona. Naszą ambasadorką jest Natalia Partyka, utytułowana zawodniczka tenisa stołowego i wielokrotna uczestniczka igrzysk olimpijskich i medalistka igrzysk paraolimpijskich. Poprzez wsparcie zróżnicowanych dyscyplin sportu dbamy nie tylko o sukcesywne podnoszenie poziomu rozgrywek, ale również nieustannie zachęcamy Polaków do dbania o zdrowie, poprzez podnoszenie sprawności fizycznej. Dużą rolę w tym aspekcie odgrywają działania na rzecz sportu młodzieżowego, w który jako ENEA inwestujemy nieprzerwanie od wielu lat, mając świadomość, iż zdrowe nawyki oraz konsekwencja w działaniu to wartości, które warto wdrażać od najmłodszych lat. Niezmiennie jako Grupa wspieramy także polską kulturę. W 2022 roku jako mecenas kontynuowaliśmy współpracę m.in. z Teatrem Wielkim w Poznaniu, Teatrem Muzycznym w Poznaniu czy Filharmonią Pomorską w Bydgoszczy. Warto podkreślić również, że wsparliśmy zakup dzieł sztuki dla Zamku Królewskiego w Warszawie, wchodzących w przeszłości w skład kolekcji króla Stanisława Augusta. Działania z zakresu dorobku kulturalnego minionych epok realizujemy przede wszystkim z myślą o kolejnych pokoleniach Polaków i ochronie naszego dziedzictwa narodowego, które jest jednym z fundamentów naszej tożsamości.

Miniony rok upłynął pod znakiem zaangażowania ENEI na rzecz upowszechniania wiedzy z zakresu Celów Zrównoważonego Rozwoju, co było możliwe także dzięki współpracy z United Nations Association Poland. Działaniom prośrodowiskowym towarzyszyły akcje sadzenia drzew, w które byli zaangażowani wolontariusze Grupy ENEA. Nasi pracownicy chętnie uczestniczą także w akcjach charytatywnych. W 2022 roku w ramach projektu „Biegamy-Zbieramy-Pomagamy” pokonali oni ponad 100 000 kilometrów, zarówno podczas codziennych aktywności, jak i zawodów sportowych  triathlonowych, rowerowych czy biegowych. Punkty, przyznane za aktywność fizyczną, zostały przeznaczone na realizację wspólnego celu – pomoc podopiecznym domu dziecka. W działaniach na rzecz budowania przyjaznego środowiska pracy na szczególne wyróżnienie zasługuje kampania edukacyjna „Warto być uczciwym, wszyscy na tym zyskujemy!”. W jej ramach m.in. zwiększamy świadomość naszych Pracowników w zakresie zapobiegania sytuacjom korupcyjnym oraz wzmacniamy etyczny wymiar naszej kultury organizacyjnej.

Pomoc potrzebującym dotkniętym piekłem wojny

Nie pozostaliśmy obojętni wobec skutków rosyjskiej agresji w Ukrainie. Uchodźcom  szukającym bezpiecznego schronienia wraz z Fundacją ENEA udostępniliśmy należące do nas ośrodki wypoczynkowe i szkoleniowe, a łącznie na pomoc Ukraińcom i ich walczącemu krajowi przeznaczyliśmy w zeszłym roku ponad 5,5 mln zł. Ponadto ENEA Operator, podobnie jak inni polscy dostawcy energii, aktywnie włączyła się w proces odbudowy ukraińskiego systemu elektroenergetycznego, który stał się celem wielu ataków. Spółka przekazała materiały elektroenergetyczne, w tym przewody wraz z osprzętem, które zostały wykorzystane do naprawy zniszczonej infrastruktury energetycznej. Kontynuujemy nasze wsparcie i rozumiemy, że realna pomoc to nie tylko spontaniczne działania, ale długofalowe wsparcie, którego nadal potrzebują tysiące obywateli Ukrainy.

Dziękuję za wszystkie działania, które w minionym roku udało się wspólnymi siłami zrealizować. Grupa ENEA to przede wszystkim ludzie, którzy są świadomi jak ważny jest zrównoważony rozwój. Zapraszam Państwa do lektury, jak również do wspólnych działań dla lepszej przyszłości.

Z wyrazami szacunku,
Paweł Majewski
Prezes Zarządu ENEA S.A.

Wyniki wyszukiwania