RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Podstawowe informacje na temat Grupy Kapitałowej ENEA

Dostarczamy kompleksowe produkty i usługi energetyczne przeszło 2,7 mln Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych w całej Polsce. Będąc wiceliderem segmentu wytwarzania energii elektrycznej, istotnie przyczyniamy się do wzmacniania bezpieczeństwa energetycznego państwa oraz do rozwoju gospodarki.

GK ENEA w liczbach w 2022 r.

 • WSKAŹNIK WŁASNY 1
 • WSKAŹNIK WŁASNY 2
17,6
tys.
Pracowników
2,6
mld zł
nakładów inwestycyjnych
30,1
mld zł
przychodów ze sprzedaży
2,2
mld zł
zysku (EBITDA)
 • 24,1% udziału w rynku węgla energetycznego w Polsce
 • 427 mln ton potencjału wydobywczego 4 obszarów koncesyjnych
 • 8,4 mln ton produkcji netto węgla
 • 610,6 mln zł udziału w EBITDA
 • 6,3 GW całkowitej mocy zainstalowanej
 • 449 MW mocy zainstalowanej w OZE
 • 26,2 TWh całkowitego wytwarzania energii netto
 • 310,2 mln zł udziału w EBITDA
 • 2,8 mln odbiorców usług dystrybucyjnych
 • 123,1 tys. km linii dystrybucyjnych wraz z przyłączami
 • 20,3 TWh dostarczonej energii
 • 1,3 mld zł udziału w EBITDA
 • 2,7 mln Klientów
 • 23,7 TWh  sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego Klientom detalicznym
 • 31 nowoczesnych Biur Obsługi Klienta,
 • 1 Salon Sprzedaży,
 • 1 mobilne biuro obsługi Klientów (mBOK) oraz
 • 1 Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta (eBOK)
 • 76 mln zł udziału w EBITDA

Poprzednia strona

List Prezesa Zarządu

Wyniki wyszukiwania