RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Gospodarka surowcami i materiałami

W możliwie najbardziej oszczędny i bezpieczny dla środowiska sposób gospodarujemy wykorzystywanymi w naszej działalności surowcami i materiałami. W tym celu dążymy do stałego wzrostu efektywności realizowanych procesów. Służy temu wprowadzanie rozwiązań zgodnych z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym, optymalizujących zużycie zasobów, a także inwestycje w nowe technologie, zwłaszcza modernizacje instalacji. Dbamy także o odpowiednie postępowanie z odpadami i ściekami.

Wyniki wyszukiwania