RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Strategia rozwoju GK ENEA a zmiany klimatu

Odchodzenie od energetyki węglowej, by docelowo mieć w portfolio wyłącznie zeroemisyjne aktywa wytwórcze, jest w równym stopniu determinowane czynnikami biznesowymi, regulacyjnymi (przede wszystkim realizacją Europejskiego Zielonego Ładu) oraz dążeniem Grupy do zrównoważonego rozwoju.

Główne filary rozwoju GK ENEA w obszarze społeczno-klimatycznym stanowią:

W 2022 r. trwały prace nad opracowaniem Polityki klimatycznej Grupy Kapitałowej ENEA, w ramach których prowadzono również analizy scenariuszowe odporności modelu biznesowego i strategii firmy na zmiany klimatu, z uwzględnieniem różnych wzrostów średnich globalnych temperatur. Zakończenie prac i przyjęcie dokumentu zaplanowano na 2023 r.

Wyniki wyszukiwania