RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Programy promocji zdrowia

  • 403-6

Wiele spółek Grupy ENEA zapewnia Pracownikom dostęp do prywatnych usług medycznych i opieki zdrowotnej niepowiązanych bezpośrednio z obszarem zawodowym, wykupując dla nich stosowne abonamenty. Regułą jest zapewnianie zatrudnionym pakietu podstawowego, umożliwiającego korzystanie z określonego zestawu konsultacji specjalistycznych i programów profilaktycznych (badania, szczepienia). Pracownicy mogą opłacić rozszerzenie pakietu, jak również objęcie prywatną opieką medyczną członków swojej rodziny. W niektórych spółkach istnieje ponadto możliwość wykupu ubezpieczenia lekowego, w tym dla członków rodziny.

ENEA Połaniec, ENEA Połaniec Serwis oraz ENEA Bioenergia opłacają Pracownikom, członkom ich rodzin oraz emerytowanym Pracownikom możliwość korzystania z ponadstandardowych usług medycznych w lecznicy zlokalizowanej przy zakładzie pracy. Co więcej, Pracownicy tych spółek mogą ubiegać się o wsparcie pracodawcy w sytuacji ciężkiej lub długotrwałej choroby (np. zakup leków czy sprzętu do rehabilitacji, sfinansowanie operacji).

Spółki Grupy oraz Fundacja ENEA regularnie organizują akcje profilaktyczne dla Pracowników, obejmujące porady, prelekcje czy badania.

Działania realizowane w 2022 r.

  • Tegoroczna edycja projektu GK ENEA pn. „Misja Profilaktyka” poświęcona była profilaktyce schorzeń wzroku. Pracownicy mieli możliwość skorzystania z bezpłatnych badań oraz uczestnictwa w spotkaniu online z lekarzami, którzy przedstawili zasady higieny wzroku oraz propozycje ćwiczeń.
  • ENEA Elektrownia Połaniec oraz ENEA Bioenergia kolejny rok kontynuowały projekt „ENEA dla kobiet”, w ramach którego wszystkie Pracownice zostały zaproszone na bezpłatne badania i warsztaty w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym wczesnego wykrywania raka. Były to: wizyta w cytobusie, konsultacje dietetyczne, analiza składu ciała i BMI, warsztaty z psychologiem oraz kosmetologiem.
  • ENEA Elektrownia Połaniec, ENEA Połaniec Serwis i ENEA Bioenergia przystąpiły do nowego porozumienia ze stroną społeczną ws. programu ochrony zdrowia, w ramach którego spółka finansuje możliwość skorzystania z pakietu dodatkowych świadczeń medycznych, a także zapewnia wsparcie w sytuacji ciężkiej i długotrwałej choroby Pracownika.
  • Od 2022 r. Pracownicy ENEA S.A. mogą bezpłatnie korzystać z celowych badań profilaktycznych dla kobiet i mężczyzn. Uzyskali ponadto dostęp do programu ubezpieczenia lekowego, pozwalającego na refundację nawet 80% poniesionych kosztów zakupu leków. Dodatkowo spółka kolejny rok umożliwiała chętnym zatrudnionym możliwość darmowego, 12-dniowego pobytu profilaktycznego w Szpitalu Uzdrowiskowym ENERGETYK w Inowrocławiu. Od wspomnianego roku firma oferuje ponadto zainteresowanym Pracownikom ubezpieczenie na wypadek choroby nowotworowej.
  • Wszystkim chętnym Pracownikom ENEA Wytwarzanie i członkom ich rodzin oraz emerytom spółki sfinansowała ona szczepienia przeciwko grypie. Ponadto podczas Dnia Energetyka dostawca prywatnego usług medycznych dla Pracowników spółki, LUX MED, zorganizował namiot, w którym zapewniono podstawowe badania i bezpłatną pomoc medyczną jej emerytowanym Pracownikom. Dodatkowo, w 2022 r. LUX MED oferował swoim pacjentom specjalne programy, m.in. z zakresu zapobiegania i leczenia nadwagi i otyłości oraz profilaktyki chorób kobiecych.
  • ENEA Centrum finansowała swoim Pracownikom szczepienia przeciwko grypie.
  • W ramach corocznych Dni Bezpieczeństwa, LWB zorganizowała Dni Dla Zdrowia. Wydarzenie miało miejsce na terenie siedziby spółki i było podzielone na dwa bloki tematyczne, które stanowiły profilaktyka pocovidowa i profilaktyka antynowotworowa. Podczas jednego dnia Pracownicy mieli możliwość dokonać kontroli swojego zdrowia po przebytej chorobie COVID-19, w formie konsultacji z lekarzami specjalistami (kardiolog, pulmonolog, neurolog) oraz podstawowych badań krwi. Drugi dzień nastawiony był na profilaktykę przeciwnowotworową, realizowaną m.in. w formie konsultacji radiologicznej lub USG (do wyboru) oraz instruktażu samobadania.

Wyniki wyszukiwania