RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Produkty GK ENEA o pozytywnym wpływie na środowisko

Grupa posiada w ofercie dla Klientów indywidualnych następujące produkty o pozytywnym wpływie na środowisko:

Wprowadzona w 2022 r. oferta obejmująca: urządzenia pozwalające wytwarzać, gromadzić i efektywnie wykorzystywać wytworzoną energię elektryczną, takie jak instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii, a także analizę potrzeb Klienta i możliwości technicznych, pomoc w doborze urządzeń, wsparcie przy przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci i w uzyskaniu dotacji rządowych oraz ulgi modernizacyjnej.

Energia elektryczna w pakiecie z rozwiązaniami, które w zależności od wybranego pakietu pozwolą efektywniej zarządzać jej zużyciem oraz ogrzewaniem w pomieszczeniach czy też zabezpieczą dom przed pożarem, zalaniem czy włamaniem.

Wprowadzona w 2022 r. oferta dla gospodarstw domowych związana z zakupem gwarancji pochodzenia energii elektrycznej poświadczających pochodzenie energii wprowadzonej do sieci z odnawialnych źródeł.

Oferta niższych stawek za energię elektryczną pobieraną w nocy, pod warunkiem wykorzystywania jej na potrzeby ekologicznego ogrzewania domu lub ładowania samochodu elektrycznego.

W ofercie dla Klientów biznesowych znajdują się:

Energia elektryczna w pakiecie z profesjonalnymi usługami doradczymi pozwalającymi zoptymalizować jej zużycie; w tym audytem energetycznym. W ramach tego produktu ENEA S.A. oferuje odbiorcom biznesowym usługę kompensacji mocy biernej, która ma na celu: zdiagnozowanie przyczyn ponadumownego poboru mocy biernej, dobór, dostawę
i montaż urządzenia do ograniczenia nadmiernego pobierania energii biernej przez instalację odbiorczą, a w konsekwencji zredukowanie lub wykluczenie dodatkowych opłat za usługi dystrybucji energii. Efektem prośrodowiskowym jest tym samym zwiększenie efektywności użytkowania energii elektrycznej oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa przeciążeń sieci dystrybucyjnych.

Oprogramowanie działające w tzw. chmurze, które pomaga firmom racjonalnie zużywać energię elektryczną poprzez skuteczną i efektywną kontrolę przepływów mocy oraz poprzez optymalizowanie parametrów jakościowych i kosztowych energii elektrycznej. Korzystając z komputera, laptopa czy smartfona z dostępem do Internetu użytkownik zyskuje możliwość stworzenia mobilnego centrum zarządzania energetycznego, przyczyniając się do zmniejszenia wykorzystania środowiska dzięki możliwości ograniczenia zużycia.

Energia elektryczna w pakiecie z inteligentnymi urządzeniami, które pozwalają efektywniej zarządzać jej zużyciem oraz ogrzewaniem w pomieszczeniach, a także zabezpieczają firmę przed pożarem, zalaniem czy włamaniem.

Oferta zakupu gwarancji pochodzenia energii z odnawialnych źródeł.

Wyniki wyszukiwania