RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Działania na rzecz efektywności energetycznej

 • 3-3
 • WSKAŹNIK WŁASNY 8

Naszym głównym priorytetem w sferze efektywności energetycznej jest ograniczanie strat energii elektrycznej powstających w procesie jej dystrybucji.

ENEA Operator realizuje założenia inicjatywy Realizacja kompleksowych działań wpływających na ograniczenie różnicy bilansowej, stanowiącej część Strategii Obszaru Dystrybucji Grupy Kapitałowej ENEA, jak również wdraża Program ograniczania różnicy bilansowej w ENEA Operator sp. z o.o.

Na poziomie całej organizacji realizowana jest Polityka efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej ENEA. Kierunki działań dla realizacji jej zapisów obejmują między innymi:

 • informowanie Klientów o zasadach racjonalnego użytkowania energii,
 • opracowanie i wdrożenie kompleksowych ofert dla odbiorców indywidualnych i Klientów biznesowych,
 • rozwój powiązanych ze sobą usług i produktów w zakresie wychodzącym poza dotychczasową domenę działalności, a także kreowanie nowych potrzeb Klientów,
 • realizację projektów w zakresie ograniczania strat energii elektrycznej i cieplnej, usprawnienia zużycia energii, poprawy charakterystyki energetyczno-ekologicznej przetworzonych nośników energii.

Od 2019 r. w Grupie ENEA istnieje zespół ds. efektywności energetycznej, którego zadaniem jest koordynacja współpracy poszczególnych spółek w tym zakresie. Zespół m.in.:

 • udziela wsparcia w analizach możliwości i celowości wdrożenia nowych działań lub inicjatyw z obszaru efektywności energetycznej,
 • współuczestniczy przy okresowej aktualizacji Polityki efektywności energetycznej Grupy Kapitałowej ENEA i jej załączników,
 • współuczestniczy przy tworzeniu i okresowej aktualizacji opracowań wynikających z obowiązku informacyjnego w rozumieniu wspomnianej Polityki,
 • bierze udział w opiniowaniu propozycji dokumentów legislacyjnych,
 • współuczestniczy w tworzeniu systemu premiowania propozycji działań proefektywnościowych.

Na początku 2022 r. Grupa uruchomiła w Pile nowe, warte blisko 50 mln zł, źródło kogeneracyjne oparte o trzy silniki gazowe i kolektory słoneczne, którego działanie przekłada się na redukcję zużycia węgla w systemie ciepłowniczym. Nowe źródło zwiększyło udział ciepła produkowanego w wysokosprawnej kogeneracji z 32% do 51,4%. Dzięki temu pilski system ciepłowniczy stał się systemem efektywnym energetycznie. Moc instalacji pozwoli latem wypełnić w stu procentach zapotrzebowanie pilan na ciepłą wodę, dzięki czemu nie będzie konieczności uruchamiania tradycyjnych, węglowych źródeł ogrzewania.

Włączenie nowej elektrociepłowni do pilskiego systemu przekłada się na redukcję zużycia węgla o 7 474 t rocznie, czyli ponad 120 dużych, 62-tonowych wagonów kolejowych.

 • 302-1

Zużycie energii elektrycznej przez GK ENEA w 2022 r.

Zużycie energii elektrycznej [MWh]1) 2020 2021 2022
Łączne zużycie energii elektrycznej przez GK ENEA 2 415 110 2 893 177 2 819 327
w tym ze źródeł odnawialnych Brak danych 67 776 72 463
1) Nie uwzględniono nieruchomości, dla których brak szczegółowych danych na temat zużycia energii (np. ze względu na rozliczanie się przez spółki z administratorami w formie ryczałtu), a także potrzeb sieciowych ENEA Operator.

Wyniki wyszukiwania