RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Ograniczanie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

  • 3-3

Naszą ambicją jest maksymalne obniżenie emisji zanieczyszczeń powstających podczas procesów produkcyjnych czemu służą kolejne podejmowane inwestycje infrastrukturalne. Dzięki nim możliwe są stałe postępy w ograniczaniu emisji dwutlenku siarki, pyłu i tlenków azotu.

  • 305-7

SO2 Emisja [Mg] Wskaźnik emisji [kg/MWh]
Elektrownia Kozienice bloki 1-10
2021 7 047,9 0,515
2022 6 053,1 0,482
Zmiana % -14,1% -6,4%
Elektrownia Kozienice blok 11
2021 1 744,2 0,307
2022 1 446,9 0,304
Zmiana % -17,0% -1,0%
ENEA Elektrownia Połaniec
2021 4 518,2 0,528
2022 4 066,5 0,441
Zmiana % -10,0% -16,5%
Elektrociepłownia Białystok
2021 216,9 0,131
2022 183,4 0,119
Zmiana % -15,4% -9,2%
Ciepłownia Zachód Białystok
2021 17,8
2022 16,6
Zmiana % -6,7%

NOx Emisja [Mg] Wskaźnik emisji [kg/MWh]
Elektrownia Kozienice bloki 1-10
2021 8 444,1 0,617
2022 7 075,2 0,512
Zmiana % -16,2% -17,0%
Elektrownia Kozienice blok 11
2021 2 284,5 0,402
2022 2 000,8 0,420
Zmiana % -12,4% 4,5%
ENEA Elektrownia Połaniec
2021 5 060,6 0,592
2022 4 482,4 0,486
Zmiana % -11,4% -17,9%
Elektrociepłownia Białystok
2021 495,6 0,299
2022 393,7 0,255
Zmiana % -20,6% -14,7%
Ciepłownia Zachód Białystok
2021 15,3
2022 4,9
Zmiana % -68,0%
MEC Piła
2021 15,9 0,321
2022 21,8 0,394
Zmiana % 37,1% 22,7%

Pył Emisja [Mg] Wskaźnik emisji [kg/MWh]
Elektrownia Kozienice bloki 1-10
2021 371,8 0,027
2022 410,4 0,030
Zmiana % 10,4% 11,1%
Elektrownia Kozienice blok 11
2021 75,2 0,013
2022 61,9 0,013
Zmiana % -17,7%
ENEA Elektrownia Połaniec
2021 384,4 0,045
2022 195,6 0,021
Zmiana % -49,1% -53,3%
Elektrociepłownia Białystok
2021 37,0 0,022
2022 32,9 0,021
Zmiana % -11,1% -4,5%
Ciepłownia Zachód Białystok
2021 0,6
2022 1,1
Zmiana % 83,30%
MEC Piła
2021 0,1 0,002
2022 0,1 0,002
Zmiana %
  • WSKAŹNIK WŁASNY 25

Minimalizacji emisji zanieczyszczeń służy także sukcesywna wymiana floty samochodowej Grupy poprzez nabywanie pojazdów spełniających wyższe standardy środowiskowe.

Dodatkowe informacje można znaleźć w sekcji 10.2.1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.

Wyniki wyszukiwania