RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Wybrane działania zrealizowane w obszarze pracowniczym w 2022 r.

W ENEA Ciepło – Oddział Białystok powołano zespół ds. przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom oraz rozpoczęto realizację szkoleń o tej tematyce. Ponadto został uruchomiony program rozwojowy dla kadry menadżerskiej, który miał na celu przede wszystkim uspójnienie wiedzy, świadomości i kompetencji potrzebnych do sprawnego zarządzania zespołem i skutecznego realizowania celów zawodowych w oparciu o współpracujące ze sobą zespoły.

ENEA Operator realizowała projekt mający na celu wypracowanie innowacyjnej ścieżki kształcenia w zawodzie technik elektryk oraz dopasowanie kształcenia zawodowego i ustawicznego do obecnej sytuacji na rynku pracy. Ponadto spółka podpisała list intencyjny w sprawie utworzenia branżowego Centrum Umiejętności przy Zespole Szkół Elektrycznych w Gorzowie Wielkopolskim.

W LWB wprowadzono platformę e-learningową, umożliwiającą Pracownikom zdalną naukę. Z kolei kadra menedżerska została objęta programem zarządzania przez cele.

W RG „Bogdanka” uruchomiono nowy program wspierania rozwoju kompetencji – kadra menadżerska została skierowana na studia podyplomowe adresowane do przedstawicieli branży górniczej.

W ENEA Nowa Energia stosownym zarządzeniem wprowadzono do stosowania politykę przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji oraz innym nieakceptowalnym zachowaniom.

Zobacz także rozdział Realizacja Polityki HR w GK ENEA w 2022 r., stanowiący część Sprawozdania Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r.

Wyniki wyszukiwania