RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Jakość obsługi

Dbając o szczególną jakość obsługi naszych Klientów przyjęliśmy m.in. następujące regulacje wewnętrzne:

- Standardy Obsługi Klientów w Biurach Obsługi Klienta,
- Standard Telefonicznej Obsługi Klienta w Contact Center Dystrybucja,
- Księga Procesu Reklamacyjnego,
- Kluczowe wytyczne jakościowe dla pracowników Pionów Obsługi Posprzedażowej.

Kierunek dalszego podwyższania standardów w tym zakresie wyznacza Strategia Obszaru Obsługi Klientów na lata 2020-2024, realizowana przez ENEA Centrum.

W 2022 r. ENEA Centrum podjęła działania na rzecz zwiększenia jakości obsługi uchodźców z Ukrainy. Najważniejszą zmianą jest uproszczenie procedur, w tym umożliwienie zawierania umów na dostawę energii bez konieczności posiadania numeru PESEL – wystarczy dokument potwierdzający tożsamość, np. paszport, wiza Schengen lub pozwolenie na pobyt na terenie Unii Europejskiej.

Wyniki wyszukiwania