RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Wyniki finansowe w segmentach działalności GK ENEA

Dane w formie interaktywnej

1) Zmiana prezentacyjna zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2022 r.

EBITDA [tys. zł] GK ENEA Wydobycie Wytwarzanie Dystrybucja Obrót Pozostała działalność
20211) 3 542 872 821 358 1 602 468 1 392 928 -241 526 107 775
2022 2 219 994 610 600 310 209 1 328 696 -76 000 134 615
Zmiana -1 322 878 -210 758 -1 292 259 -64 232 165 526 26 840
Zmiana % -37,3% -25,7% -80,6% -4,6% 68,5% 24,9%
1) Zmiana prezentacyjna zgodnie ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za 2022 r.

Wybrane dane w 2022 r.

Przychody segmentu [tys. zł]

GK ENEA
30 117 852

Wydobycie
2 451 684

Wytwarzanie
14 648 855

Dystrybucja
3 614 801

Obrót
17 437 443

Pozostała działalność
602 498

Wyniki wyszukiwania