RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Wykorzystywane paliwa

  • 2-6

Podstawowym paliwem używanym do wytwarzania energii elektrycznej w Elektrowni Kozienice oraz Elektrowni Połaniec jest węgiel kamienny w sortymencie miał.

Podstawowymi paliwami używanymi w Elektrociepłowni Białystok są węgiel i biomasa – głównie zrębki z drewna energetycznego, zrębki z wierzby i topoli energetycznej oraz pozostałości z produkcji rolnej i z przemysłu przetwarzającego produkty rolne. Ciepłownia „Zachód” w Białymstoku oprócz kotłów węglowych posiada kocioł, w którym wytwarza ciepło w oparciu o paliwo gazowe pochodzące z sieci.

MEC Piła z węgla kamiennego produkuje ciepło, a ze spalania gazu ziemnego – energię elektryczną oraz ciepło.

PEC w Obornikach produkuje ciepło z miału węglowego.

Łęczyńska Energetyka wykorzystuje węgiel kamienny.

ENEA Nowa Energia na potrzeby biogazowni w Liszkowie kupuje kiszonkę, wysłodki oraz odpady owocowo-warzywne nienadające się do spożycia ani przetwórstwa. Na dzień publikacji raportu (26 maja 2023 r.) trwało postępowanie przetargowe na wybór generalnego wykonawcy kompleksowej modernizacji elektrociepłowni biogazowej w Gorzesławiu oraz przystosowania jej do pracy na odpadach rolno-spożywczych oraz pomiotach drobiowych.

Paliwa zakupione przez GK ENEA w 2022 r.

Obszar Wytwarzanie

  • 301-1

Typ paliwa Ilość [tys. ton]
Węgiel kamienny 10 985
Biomasa 1 894
Olej opałowy (ciężki) 1) 15
Olej opałowy (lekki) 2) 71
Gaz [tys. Nm3] 3)4) 13 843
1) Paliwo rozpałkowe w blokach 1-10 Elektrowni Kozienice i 1-7 Elektrowni Połaniec.
2) Paliwo rozpałkowe w bloku 11 Elektrowni Kozienice, 9 Elektrowni Połaniec oraz MEC Piła (kotłownia KO Staszyce, w której jest możliwość zasilania paliwem gazowym i olejem opałowym).
3) Używany do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w MEC Piła.
4) Używany do produkcji ciepła w Ciepłowni „Zachód”.

 

Pochodzenie wykorzystywanego węgla kamiennego

Zapotrzebowanie Grupy na węgiel kamienny w większości zaspokaja Lubelski Węgiel „Bogdanka”. W pozostałym zakresie zapotrzebowanie na surowiec zaspakajają inni dostawcy zewnętrzni, co zwiększa bezpieczeństwo dostaw i jest naturalną praktyką biznesową.

Elektrownia Kozienice Elektrownia Połaniec ENEA Ciepło
Główni dostawcy węgla w 2022 r. LW Bogdanka (68,1%)
PGG (11,8%), Węglokoks (7,7%)
PGE Paliwa (6,2%)
LW Bogdanka (48,8%),
PGG (25,3%),
PGE Paliwa (13,5%)
LW Bogdanka (81,54%), PGG (10,3%),
PGE Paliwa (8,2%)

Wyniki wyszukiwania