RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Kultura organizacyjna

Naszą kulturę organizacyjną budujemy w oparciu o wspólne wartości, uwzględniając oczekiwania interesariuszy. Jej filary stanowią przestrzeganie prawa i wewnętrznych regulacji, wzajemne zaufanie, szacunek dla poglądów i różnorodności naszych Pracowników, równe traktowanie oraz przeciwdziałanie wszelkim nadużyciom.

Wyniki wyszukiwania