RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Szkolenia i wspieranie rozwoju Pracowników

  • 3-3
  • 404-2

Wiedza i kompetencje naszych Pracowników, zaraz obok zaufania Klientów, są największym kapitałem Grupy ENEA. Umożliwianie im rozwoju zawodowego pozwala na efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i budowę potencjału organizacji, a także gwarantuje wysoką jakość świadczonej pracy. W GK ENEA nie wdrożono wspólnej polityki szkoleniowej. Programy szkoleniowe dla Pracowników są realizowane zarówno w zakresie kompetencji menadżerskich, językowych, miękkich, a także twardych czy technicznych w poszczególnych spółkach. Szkolenia specjalistyczne (otwarte i zamknięte) projektowane ściśle pod kątem potrzeb danego obszaru lub Pracownika, e-learning, doradztwo, coaching, warsztaty grupowe, finansowanie studiów podyplomowych i MBA, udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych i wreszcie realizacja ambitnych projektów to tylko niektóre narzędzia podnoszenia kompetencji naszej kadry.

Rozwijane w Grupie podejście kompleksowego rozwoju zakłada organizowanie działań ogólnofirmowych, przeznaczonych dla poszczególnych grup Pracowników, jak również adresowanych indywidualnie. Dzięki nim realizujemy plany strategiczne oraz osiągamy ambitne cele, a także utrzymujemy pozycję jednego z liderów rynku pracy.

Umożliwianie Pracownikom rozwoju zawodowego pozwala na efektywne wykorzystanie potencjału naszych kadr i utrzymanie wysokiej jakości pracy. Inwestycja w rozwój kompetencji pomaga Grupie ENEA realizować plany strategiczne i budować stabilną pozycję jednego z liderów na rynku pracy. Podnoszenie kwalifikacji jest ukierunkowane na wspieranie realizacji celów biznesowych Grupy. Szkolenia specjalistyczne są projektowane pod kątem potrzeb danego obszaru merytorycznego. Rozwijamy zarówno kompetencje branżowe, czyli specyficzne dla naszego sektora oraz specjalistyczne, niezbędne do realizacji zadań na danym stanowisku. Pracownicy mają także możliwość rozwoju zawodowego uczestnicząc w ambitnych projektach. Kształtowanie najbardziej pożądanych umiejętności Pracowników leży u podstaw założeń naszej koncepcji zarządzania zasobami ludzkimi.

Agnieszka Flach Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Grupy Kapitałowej

W roku 2022 kadra menedżerska uczestniczyła w szkoleniach pn. „Menedżer z dobrą energią”. Warsztaty były okazją do poznania i przedyskutowania najnowszych trendów w zakresie budowania zaangażowania  i zarządzania efektywnością zespołów. Dbamy również o nowo zatrudnionych Pracowników, oferując im szkolenia adaptacyjne. W 2022 r. miała miejsce rozbudowa biblioteki materiałów edukacyjnych dla Pracowników, dostępnej w Strefie Rozwoju w intranecie Grupy.

Wyniki wyszukiwania