RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Władze Grupy ENEA

  • 2-9
  • 2-11
  • G-P1

Imię i nazwisko Funkcja
Paweł Majewski Prezes Zarządu
Dariusz Szymczak Członek Zarządu ds. Korporacyjnych
Marcin Pawlicki Członek Zarządu ds. Operacyjnych
Rafał Mucha Członek Zarządu ds. Finansowych
Lech Żak Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Imię i nazwisko Funkcja
Łukasz Ciołko Przewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Stryjski Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Mariusz Pliszka Sekretarz Rady Nadzorczej
Aleksandra Agatowska Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Damasiewicz Członek Rady Nadzorczej
Aneta Kordowska Członek Rady Nadzorczej
Mariusz Romańczuk Członek Rady Nadzorczej
Tomasz Lis Członek Rady Nadzorczej
Paweł Łącki Członek Rady Nadzorczej
Piotr Zborowski Członek Rady Nadzorczej
  • 2-17

Zaprezentowane składy Zarządu i Rady Nadzorczej ENEA S.A. są aktualne na dzień publikacji niniejszego Raportu (26 maja 2023 r.) Dodatkowe informacje na temat ich zmian w 2022 r. oraz w 2023 r. można znaleźć w Sprawozdaniu Zarządu z działalności ENEA S.A. oraz Grupy Kapitałowej ENEA w 2022 r. i raportach bieżących ENEA S.A.

Wyniki wyszukiwania