RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Odpowiedzialne kształtowanie miejsca pracy

Zespół Pracowników Grupy ENEA jest kompetentny, różnorodny i zmotywowany. Mamy świadomość, że to dzięki niemu osiągamy założone cele, dlatego nasze podejście do kadry opiera się na równym traktowaniu oraz jasnych kryteriach zatrudniania, wynagradzania i awansu, wspieraniu w rozwoju zawodowym i osobistym oraz dbałości o przyjazną i sprzyjającą współpracy atmosferę. Niezwykle ważne jest dla nas również zdrowie zatrudnionych, czemu dajemy wyraz zarówno w codziennych działaniach, jak i reagując na wyzwania związane z epidemią COVID-19.

Zapewniamy dobre i stabilne warunki zatrudnienia oraz dostęp do pakietu świadczeń pozapłacowych. Pracujemy nad kulturą organizacyjną zapewniającą wzajemny szacunek, respektowanie różnorodności i wsparcie współpracowników. Staramy się w ten sposób tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko pracy. Gwarantujemy Pracownikom pełne przestrzeganie ich praw, w szczególności do równego traktowania, odpoczynku, sprawiedliwego wynagrodzenia, zrzeszania się oraz prywatności.

Wyniki wyszukiwania