RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

Od jakości i dostępności naszych usług zależy komfort życia i pracy milionów Polaków, dlatego każdego roku dostosowujemy nasze działania do ich potrzeb i oczekiwań. Stale poszerzamy ofertę i podwyższamy standardy obsługi, rozwijamy działania na rzecz niezawodności dostaw energii, badamy poziom zadowolenia Klientów oraz dbamy o bezpieczeństwo ich danych.

  • WSKAŹNIK WŁASNY 13

Klientom indywidualnym oferujemy zarówno energię elektryczną, jak i pakiety zawierające dodatkowe usługi lub produkty, takie jak pomoc fachowców w usuwaniu drobnych awarii domowych czy innowacyjne urządzenia do inteligentnego zarządzania domem.

Z kolei Klienci biznesowi mogą skorzystać ze specjalistycznych usług wspierających prowadzoną przez nich działalność, takich jak dostęp do systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie poborem energii elektrycznej czy usługa kompensacji mocy biernej. Dla naszych Klientów dostępne są też produkty związane z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych.

Wybrane produkty i usługi dla gospodarstw domowych

Enea Smart – energia elektryczna w pakiecie z rozwiązaniami, które w zależności od wybranego pakietu pozwolą efektywniej zarządzać jej zużyciem oraz ogrzewaniem w pomieszczeniach czy też zabezpieczą dom przed pożarem, zalaniem czy włamaniem.

ENERGIA+ Fachowiec  – energia elektryczna wraz z usługą drobnych napraw domowych. Od 2022 r. produkt dostępny także w wariancie EKO, związanym z zakupem gwarancji pochodzenia energii wprowadzonej do sieci z odnawialnych źródeł.

Fachowiec – usługa drobnych napraw domowych bez powiązania z umową na sprzedaż energii elektrycznej.

Fotowoltaika+ – wprowadzona w 2022 r. oferta obejmująca: urządzenia pozwalające wytwarzać, gromadzić i efektywnie wykorzystywać wytworzoną energię elektryczną, takie jak instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii, a także analizę potrzeb Klienta i możliwości technicznych, pomoc w doborze urządzeń, wsparcie przy przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci i w uzyskaniu dotacji rządowych oraz ulgi modernizacyjnej.

EKO Oferta – wprowadzona w 2022 r. oferta związana z zakupem gwarancji pochodzenia energii wprowadzonej do sieci z odnawialnych źródeł.

Oferta dla Klientów z grupy taryfowej G12as: oferta niższych stawek za energię elektryczną pobieraną w nocy, pod warunkiem wykorzystywania jej na potrzeby ekologicznego ogrzewania domu lub ładowania samochodu elektrycznego.

Wybrane produkty i usługi dla firm

Gwarancja ceny – gwarancja niezmienności cen energii elektrycznej w okresie trwania umowy.

Zawsze Taniej – wprowadzony w 2022 r. gwarantowany opust od ceny energii elektrycznej wynikającej z taryfy dla Klientów biznesowych.

ENERGIA+ Professional – energia elektryczna w pakiecie z profesjonalnymi usługami doradczymi pozwalającymi zoptymalizować jej zużycie; w tym audytem energetycznym. W ramach tego produktu ENEA S.A. oferuje odbiorcom biznesowym usługę kompensacji mocy biernej, która ma na celu: zdiagnozowanie przyczyn ponadumownego poboru mocy biernej, dobór, dostawę i montaż urządzenia do ograniczenia nadmiernego pobierania energii biernej przez instalację odbiorczą, a w konsekwencji zredukowanie lub wykluczenie dodatkowych opłat za usługi dystrybucji energii. Efektem prośrodowiskowym jest tym samym zwiększenie efektywności użytkowania energii elektrycznej oraz zmniejszenie prawdopodobieństwa przeciążeń sieci dystrybucyjnych.

Fotowoltaika+ – wprowadzona w 2022 r. oferta obejmująca: urządzenia pozwalające wytwarzać, gromadzić i efektywnie wykorzystywać wytworzoną energię elektryczną, takie jak instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, magazyny energii, a także analizę potrzeb Klienta i możliwości technicznych, pomoc w doborze urządzeń, wsparcie przy przyłączeniu instalacji fotowoltaicznej do sieci i w uzyskaniu dotacji rządowych oraz ulgi modernizacyjnej.

Enea Smart Biznes – energia elektryczna w pakiecie z inteligentnymi urządzeniami, które pozwalają efektywniej zarządzać jej zużyciem oraz ogrzewaniem w pomieszczeniach, a także zabezpieczają firmę przed pożarem, zalaniem czy włamaniem.

Enea Optima  – oprogramowanie działające w tzw. chmurze, które pomaga firmom racjonalnie zużywać energię elektryczną poprzez skuteczną i efektywną kontrolę przepływów mocy oraz poprzez optymalizowanie parametrów jakościowych i kosztowych energii elektrycznej. Korzystając z komputera, laptopa czy smartfona z dostępem do Internetu użytkownik zyskuje możliwość stworzenia mobilnego centrum zarządzania energetycznego, przyczyniając się do zmniejszenia wykorzystania środowiska dzięki możliwości ograniczenia zużycia.

ENERGIA+ Spot – produkt, w ramach którego Klient ma możliwość kształtowania ceny energii nie tylko w oparciu o notowania Rynku Dnia Następnego, ale także o notowania Rynku Praw Majątkowych, a ponadto otrzymuje gwarancję bezpieczeństwa wyboru – w przypadku gwałtownego wzrostu cen na Towarowej Giełdzie Energii ma możliwość przejścia w wybranym okresie na rozliczenia na podstawie fix (w oparciu o Rynek Terminowy Produktów Energetycznych na TGE).

ENERGIA+ Spot24 – wprowadzony w 2022 r. uproszczony wariant produktu ENERGIA+ Spot, w ramach którego ceny energii elektrycznej wyznaczane są w oparciu o notowania Rynku Dnia Następnego.

ENERGIA+ Spot24U – wprowadzony do oferty w 2022 r. produkt umożliwiający wyznaczanie ceny rozliczeniowej w oparciu o notowania Rynku Dnia Następnego. Adresowany do Klientów uprawnionych w rozumieniu Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 r., zawierających kontrakty na 2023 r.

ENERGIA+ Trend24 – wprowadzony do oferty w 2022 r. produkt, w ramach którego Klient ma możliwość kształtowania ceny energii w oparciu o notowania Rynku Terminowego Towarowego produktów energetycznych na TGE. Produkt umożliwia wyznaczanie ceny energii elektrycznej w oparciu o mandaty zgłaszane przez Klientów, określające wolumen energii oraz cenę maksymalną w okresie wskazanym przez Klienta.

Usługa PPA – usługa umożliwiająca Klientom zakup energii od wybranego przez siebie wytwórcy energii elektrycznej przy jednoczesnym bilansowaniu oraz zabezpieczeniu brakującego wolumenu przez ENEA S.A.

Nasi Klienci mają możliwość skorzystania ze Strefy Zakupów i uzyskania atrakcyjnych produktów u naszych partnerów.
Szczegółowa oferta znajduje się na stronie internetowej.

W momencie publikacji niniejszego raportu (26 maja 2023 r.) trwały prace nad włączeniem do oferty dla Klientów indywidualnych ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznej oraz zdalnej pomocy IT do oferty dla Klientów indywidualnych oraz firm z segmentów MŚP i SOHO. Dodatkowo analizowana była możliwość wprowadzenia do oferty produktu łączącego sprzedaż energii elektrycznej z oświetleniem LED.

W 2022 r. w związku z:

  • dynamicznymi zmianami cen na rynku paliwa gazowego wstrzymano zawieranie umów dotyczących tego paliwa,
  • dynamicznymi zmianami cen na rynku energii elektrycznej wstrzymano sprzedaż produktów transzowych oraz produktu ENERGIA+ Trend, opartego na wyznaczaniu ceny rozliczeniowej energii na podstawie transz zgłaszanych przez Klientów w oparciu o notowania produktów giełdowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A.,
  • wejściem w życie Ustawy z dnia 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku ze sprzedaży dla Klientów biznesowych wycofano produkty z gwarancją ceny.

Od 1 stycznia 2023 r. nie świadczymy usługi kompleksowej sprzedaży paliwa gazowego Klientom indywidualnym oraz małemu biznesowi. Dostarczanie gazu do Klientów indywidualnych jest kontynuowane w sposób automatyczny, bez konieczności jakichkolwiek działań z ich strony. Koncentrujemy się na sprzedaży i dostawie energii elektrycznej. Jesteśmy odpowiedzialną firmą, dlatego poinformowaliśmy naszych Klientów o rozwiązaniach zapewniających im ceny gazu niższe niż te, które moglibyśmy im zaproponować w aktualnej, niestabilnej sytuacji na rynku paliwowym.

Magdalena Majchrzycka Dyrektor Departamentu Sprzedaży w Grupie Kapitałowej

Wyniki wyszukiwania