RAPORT ESG
Grupy Kapitałowej ENEA
2022 rok

GRI:[ ]

Wkład GK ENEA w społeczeństwo

  • 203-1

Nasz wkład w życie Polaków znacznie wykracza poza świadczone usługi. Jesteśmy dużym pracodawcą, znaczącym płatnikiem podatków i opłat do budżetu państwa i budżetów lokalnych oraz twórcą innowacji technologicznych. Za pośrednictwem Fundacji ENEA oraz programów wolontariatu pracowniczego podejmujemy inicjatywy odpowiadające na ważne problemy społeczne. Wspieramy finansowo polski sport i kulturę narodową.

Wyniki wyszukiwania